Aktuellt

Aktuellt på TC Norrbotten

Industritekniska programmet i Luleå besöker Kirunagruvan den 7 maj 2014En halv kilometer under jord ligger en av Sveriges mest spännande sevärdheter: LKAB:s visningsgruva InfoMine. Här finns utställningar, multimediarum, filmsal, demonstrationsgruva och café. Studiebesöket i Kirunagruvan börjar med en bussresa till nivå 540 meter, cirka 320 meter under jord. Väl nere fick vi en bra genomgång om historian bakom både gruvan och samhället, företagets utveckling och framtid och svar på alla våra frågor. Ett mycket uppskattat besök.

Teknikcollegedag Luleå gymnasieskola vt. 2014

Teknikcollegedagen på Teknikprogrammet och industritekniska programmet vid Luleå gymnasieskola blev en riktig fullträff, nöjda och glada åk. 9 elever från Luleås grundskolor hade en dag där de fick ta del av pågående projekt från universitetet samt deltog i populärvetenskapliga föreläsningar och experiment från gymnasieskolan. Några av eleverna som redan går på Teknikcollege berättade också om varför de läser teknikprogrammet och hur de upplever att det är att studera vid Luleå gymnasieskola.

Av de drygt 40 elever som hade sökt och antogs till dagen var ca hälften tjejer. Värt att notera är ett fortsatt högt söktryck till Teknikcollege samt att andelen tjejer som är intresserade av utbildningen stadigt ökar. 

Teknikcollege-dagen Piteå 21 januari

18 elever från olika högstadier i Piteå kommun var på besök på Strömbackaskolans olika program inom teknikcollege.
Industriprogrammet – Teknikprogrammet - Elprogrammet/Automation.
Av dessa elever var merparten tjejer.

Dessa ungdomar fick information om vad teknikcollege är, och hur det fungerar.
En representant från näringslivet, Maud Spencer höll en kortare presentation av en bransch inom teknik och industri och vad det innebär som framtida arbetsmarknad.
Maud är till vardags VD för Svalson, ett tillverkande verkstadsföretag i Öjebyn med ca 40 anställda.
De deltog i olika praktiska och spännande workshops under ledning av både lärare och elever.
Detta blev en heldag för eleverna med mycket information och intryck och förhoppningsvis även en hjälp att reda ut oklarheter eller tveksamheter inför sitt framtida val av program.

Daniel Nordell
Lokal processledare TC
Strömbackaskolan Piteå KommunVälkommen till 2014 års teknikcollegedag i Luleå

Alla som anmält sig innan anmälningstidens slut är välkomna hit på fredag den 24/1 kl. 09:20.
Vi träffas på våning fem, kvarteret kungsfågeln på fredagsmorgon.

Välkommen/Teknikcollege Luleå 

Teknikcollege kampanjdag i Luleå hösten 2013
Den 10 oktober hölls kampanjdag på Strömbackaskolan. Rektorer och lärare för Industri- samt Teknik-programmet välkomnade 45 glada åk. 8-elever som under denna dag på skolan fick information om de olika utbildningarna. Full aktivitet rådde när tjejerna och killarna, uppdelade i mindre grupper och under handledning av våra duktiga årskurs 2-elever fick prova på olika arbetsmoment. Vår förhoppning är dagen gjort intryck på eleverna och att vi ser dem våra verkstäder och klassrum till skolstarten läsåret 2015/2016.


Teknikcollege kampanjdag i Piteå 10 oktober 2013

Den 10 oktober har Teknikcollege en nationell kampanjdag som syftar till att visa upp
fantastiska satsningar runt om i Teknikcollege Sverige för att skapa en matchning mellan
utbildningssystemet och de kompetensförsörjningsbehov som Sveriges industriföretag
har. Under en dag genomför certifierade utbildningsanordnare, regionala och lokala
styrgrupper, samverkansföretag, Industrirådets medlemsorganisationer samt övriga
samverkansparter inom Teknikcollege en kraftsamling för att nå ut med budskapet om
industrirelevanta utbildningar och yrkesmöjligheter inom teknik och industriföretag.

Elever och personal, totalt ca 300 personer från Teknikcollege Norrbotten fick en
inspirationsdag där representanter från teknikbranschen berättar om teknikutveckling
och framtidens möjligheter. Dagen är en kraftsamling för elever och personal att uppmärksamma möjligheterna med Teknikcollege.


Teknikcollege handledarutbildning
Den 7 oktober genomfördes en handledarutbildning i Luleå för industrins medarbetare som skall ta emot och utbilda elever vid Teknikcollege Norrbotten. Cirka 60 handledare medverkade vid handledautbildningen och temat var bedömning och minderåriga i arbete.

Tc-rektorer Klas Lund, Piteå och Anna Nilsson, Luleå hälsar välkomna!

Agneta Ekman, SSAB, beskriver SSAB:s arbetsskyddsfrågor.

Teknikvecka för flickor åk 8, juni 2013

Flickor som avslutat grundskolans åk 8 i Piteå och Luleå erbjöds en feriejobbsvecka inom teknik, i direkt anslutning till vårterminens avslutning i juni 2013. Feriejobbsveckan omfattade 30 timmar.

 

Ett av syftena med Teknikcollege är att öka andelen tjejer som väljer tekniska utbildningar på gymnasieskola och universitet/högskola, för att sedan kunna vara verksamma inom tekniksektorn.

 

Här finns en dagbok som beskriver lite om innehåll och aktiviteter för teknikveckan i Piteå och Luleå som ägde rum v.24 2013.  

 

Dagbok Teknikvecka för tjejer 2013 Luleå.pdf

 

Dagbok Teknikvecka för tjejer 2013 Piteå.pdf

 

Teknikcollege Norrbotten satsar i ny teknik

I ett led att våra elever ska få möjlighet till lärande i ny teknik har Industritekniska programmet i Luleå satsat ca 3 miljoner kronor i nya maskiner och utrustning. Här utbildas personal inom Industriteknika programmet i Luleå samt en företrädare från arbetslivet. Han heter Andreas Burén och arbetar som CNC-operatör på SSAB. Han fungerar även som handledare för våra elever när de gör sin APL och hjälper till som CNC-lärare i skolan när behov uppstår. Ett utmärkt exempel på ett gott samarbete skola – arbetsliv.
 
Sarah Andersson språklärare, Håkan Bodlund yrkeslärare på Industritekniska programmet i Luleå och Andreas Burén SSAB Luleå.
 
Odd Sander utbildare från Edströms Maskin instruerar. Håkan Bodlund och Andreas Burén lyssnar med intresse.
 

Kompetensförsörjningsmässa i Piteå för energi och miljöteknik

Temat för mässan var energifrågan står högt upp på världens agendor. Vi måste ställa om till ett hållbart samhälle med förnybara energikällor och minskad energianvändning. Enorma summor satsas på forskning och utveckling inom energi och miljöteknik och det är ingen tvekan om att detta är en framtidsbransch att satsa på, vi har helt enkelt inget val.

Samtidigt är energibranschen ganska svår att ta på! Företagen behöver kompetens! Universitet och högskolor vill ha fler studenter och ungdomsarbetslösheten är högre än på länge!
 
Vad kan man jobba med?
Vilka utbildningar finns?
Vilka företag jobbar inom branschen?
 
Det finns alla förutsättningar att matcha dessa behov och skapa en stark och expansiv arbetsmarknad inom området.
 
För att visa på bredden av energi och miljöteknikområdet, bjöd klustret Daniel Solander Energy Arena (DSEA), NAV Vägledningscentrum och Strömbacka/Teknikcollage. in till en utbildningsmässa för energi och miljöteknik.
 

Kalix besöket 21 februari 2013

Furuhedsskolan i Kalix besökte Luleå Gymnasieskola den 21 februari. Furuhedsskolan har lämnat in ansökan för att certifiera sina teknikutbildningar, besöket är en förberedelse inför kommande granskningsprocess som är planerad under våren. Temat för besöket var diskussioner kring de 10 kvalitetskriterierna.
 
 
Invigning nya lokaler 15 februari 2013 
Under vintern har flera av skolans lokaler byggts om och byggts till, däribland maskinparken som har förnyats. På torsdagen invigdes de nya lokalerna med tal och mingel. På plats fanns bland andra Adela Martinovic, kanslichef för Teknikcollege Sverige.
En andra ombyggnadsetapp sker nästa läsår.

– Intresset för utbildningarna är stort. Vi tog in 56 elever i höstas och alla är kvar. Teknikprogrammet kommer att utökas till hösten med en klass, berättar rektor Anna Nilsson.
 
 
Norrlandsträff 4 februari 2013
Den 4 februari träffades de tre nordligaste Teknikcollege regionerna i Umeå. Syftet med träffen är erfarenhetsutbyte och utveckling av våra Teknikcollege. Vid träffen representeras ordförande och processledare från respektive region. De regioner som medverkade vid träffen var Tc Mitt, Tc Bothnia och Tc Norrbotten. Bilderna är från Dragonskolan i Umeå. Gruppen kommer att träffas återigen i samband med rikskonferensens i nov 2013.
 
 
Återträffen 4/12 -12
Den 4 december inbjöds hela gänget (både Luleå och Piteå) från feriejobbsveckan i juni till en återträff på Teknikens hus och LTU. På träffen medverkade några av de lärare från gymnasieskolorna från Piteå och Luleå, och personalen från Teknikens hus och LTU.

Vi gjorde en utvärderingen – vad tyckte ni om teknikveckan i juni 2012? Tjejerna berättade mer för oss om vad som var bra och vad som behöver förbättras med teknikveckan. Vi gjorde även en teknisk utmaning på Teknikens hus. Robolabb, som gick ut på att programmera robotar vilket uppskattades av alla. Vi avslutade återträffen med middag i Vattenfallsalen på Ltu.
Under middagen fick vi lyssna till 3 tjejer som studerade till civilingenjörer, de beskrev varför de valt en teknisk utbildning. 
 
 

Teknikvecka för tjejer juni 2012

 

Framtid teknikföretag!

IUC Norrbotten i samverkan med Teknikcollege Norrbotten inbjöd till en
inspirationsdag om framtiden inom olika teknikbranscher i Norrbotten.
Några av regionens ledande företag inom trä, verkstad, elektronik, gruvnäring
och teknikkonsulting gav sin bild av nuläget och branschens behov under de
närmaste åren. Teknikcollegeeleverna gav sin bild av vad som gör ett företag till
en attraktiv arbetsgivare.
Dagen innehöll även ett inspirerande föredrag om hur man bygger sitt eget
varumärke, samt en utmanande övning som ställer höga krav på samverkan
mellan medverkande ungdomar och företag.
Luleå 31/5
Piteå 1/6
 
 
2012-06-13

 

Handledarutbildning 7 maj 2012

Den 7 maj hölls en uppskattad handledarutbildning för handledarna i Piteå och Luleå. I ett led i att kvalitetssäkra utbildningarna erbjöds handledarutbildning till TC Norrbottens samverkansföretag. De ca. 60 handledare som deltog i utbildningen fick veta mer om GY11, nya betygsskalan, skollagen, elevförsäkringar och handledarnas roll.
 

2012-05-08
 

Teknik för tjejer

Här söker du Feriejobb till Teknikvecka för tjejer, se länkar under respektive ort.
 
Intresseanmälan stängd 16 maj.
 
Luleå
Ansökan till Feriejobb Teknikvecka för tjejer i Luleå 11-15 juni 
 
Piteå
Ansökan till Feriejobb Teknikvecka för tjejer i Piteå 14-20 juni
 
2012-04-25
 

Vi besöker Rinmangymnasiet, Teknikcollege Mälardalen

 

Den 18-19 april besökte Luleås Teknik- och Industritekniska program, Rinmangymnasiet i Eskilstuna som ingår i Teknikcollege Mälardalen. Syftet med besöket var främst att få idéer hur vi ska tänka när vi bygger om våra lokaler till en kreativ och stimulerade arbetsmiljö. Vi diskuterade även andra utvecklingsområden exempelvis T4 och YH-utbildning. Ett stort tack till Peter Lindberg med personal som gav oss mycket värdefulla kunskaper som kommer att vara till stor nytta i vårt fortsatta utvecklingsarbete.

 

2012-04-20
 

”Vem ska göra jobbet?” – arbetsmarknadsdag i Luleå 28 mars 2012

 
 
Under denna rubrik träffades företrädare för näringsliv och skola till en arbetsmarknadsdag på Nordkalotten Hotell och konferens onsdag 28 mars 2012. Programmet lockade ett 90-tal deltagare från hela länet. Arrangörer var Svenskt Näringsliv, IUC Norrbotten och Teknikcollege Norrbotten.
Huvudsyftet med dagen var att studie- och yrkesvägledare i länet skulle få en uppdatering kring efterfrågan av arbetskraft inom teknik-, industri-, transport- och byggbranschen. Dagen innehöll också föredrag om anställningsbarhet och entreprenörskap i skolan.
 
Det går mycket bra för länets teknik-, industri- och byggföretag. Norrbottens företag har bäst efterfrågeutveckling i hela landet. Många vill anställa och växa men hittar inte personal. Samtidigt är ungdomsarbetslösheten hög. Risken finns att den högkonjunktur som Norrbotten nu upplever inte kan omsättas i nya arbeten på grund av att matchningen mellan utbildning och företagens behov inte fungerar.
 
”Det handlar dels om att elever ska få bättre kunskap om hur arbetsmarknaden ser ut, men också om att företagen måste bli bättre på att locka unga. För många företag i Norrbotten är detta en ny situation, att behöva konkurrera om den unga arbetskraften”, säger Jan-Olov Nordström, regionchef för Svenskt Näringsliv i Norrbotten. 
 
Deltagarna var rörande eniga om hur viktigt det är att näringsliv och utbildning samverkar för att möta kommande arbetskraftsbehov och förbättra matchning mellan utbildning och arbetsliv för att råda bot på den höga ungdomsarbetslösheten i länet.
 

SYV Konferens 28 mars 2012

 
2012-04-02


Teknikprogramselever gör praktik på Luleå tekniska universitet

Varje år har teknikprogrammets elever två veckors företagsförlagd praktik. I år gavs eleverna en möjlighet att som en del i praktiken få tillfälle att under en vecka testa studentlivet på Luleå tekniska universitet. Satsningen sker som en del i Teknikcollege Norrbotten.
 
2012-03-20
 

Verksamhetsberättelse TC Norrbotten 2011

Teknikcollege Norrbottens verksamhetsberättelse 2011 en kortfattad beskrivning om ledning och samordning samt regionens prioriterade områden.
 
2012-02-02
 

Välkommen till arbetsmarknadsdag!

Möt representanter och företagare från en rad olika
branscher som berättar om sin vardag, bransch, syn på framtiden
och sina behov av framtidens medarbetare.
 
2012-01-23
 

Bilder från Teknikcollegedagen i Luleå den 20 januari

Cirka 50 elever från Luleås grundskolor hade anmält sig till Teknikcollegedagen som är en
"prova på-dag" där eleverna fick prova olika kursmoment som erbjuds på I-Tek programmet och Teknikprogrammet som ingår i Teknikcollege, Luleå Gymnasieskola.
 
 
2012-01-23
 

Nätverksträff Teknikcollege Norrbotten

70 deltagare vittnar om ett oerhört stort engagemang för Teknikcollege i Norrbotten när första nätverkskonferensen hölls på Hotell Storforsen.
 
Den 1-2 november 2011 träffades deltagare från Piteå och Luleå för att tillsammans inspireras av en dag med föreläsningar och diskussioner, men där även mycket tid lagts på nätverkande.
 
Dagen startade gemensamt med ett pass där Jesper Lindgren, från STD (Sveriges Teknik&Designföretagen) belyste arbetslivets krav på utbildade inom tekniksektorn, med tonvikt på teknikkonsultsektorn/teknik och design.
 
Catrin Edelbro, universitetslektor vid Luleå Tekniska Universitet gav oss en inspirationsföreläsning med energi och inlevelse.
 
Susanne Ljunghager med kolleger presenterade olika aktiviteter som syftar till att skapa kontakt och mer kännedom om Luleå Tekniska Universitet.
 
Dokumentation från nätverksdagarna

Bilder från Storforsen

 
2011-11-24
 

Teknikcollege Norrbotten - Den 28 regionen invigd

Nu är Teknikprogrammet och Industriprogrammet vid Luleå Gymnasieby officiellt en del av Teknikcollegefamiljen.
 
 
2011-08-31
 

Ljus framtid för alla ingenjörsstudenter

Förra året påbörjade över 10 000 studenter en ingenjörsutbildning i Sverige. Och enligt Arbetsförmedlingen kommer de inte att få problem att hitta jobb i framtiden.
— Det ser bra ut för ingenjörer redan nu finns det gott om jobb och snart kommer det bli riktig brist, säger Tord Strannefors prognoschef på Arbetsförmedlingen.
 
 
Källa: Ny Teknik, 2011-02-21 
Comments